כתיבת הרצאה וכתיבת מערך שיעור לסדנה 

תוקף המשרה פג.