סטודנט/ית לאגף ביטחון, חירום, מידע וסייבר (משרה 924)

תוקף המשרה פג.