החינוך החברתי במושבי יחדיו מגדיל את הצוות!בואו לעבוד איתנו בחינוך החברתי מש…

תוקף המשרה פג.