הזדמנות למשרת סטודנט במקום שמשנה את ירושלים, ואפשרות מדהימה בשבילכם ללמוד ע…

תוקף המשרה פג.