סייעת משלבת לילדה על הרצף – ברעננה

תוקף המשרה פג.