#דרושים #חברתי יש עבודה ויש עבודה.. אצלנו זאת לא עבודה, זאת שליחות ! בואו…

תוקף המשרה פג.