דרושים אנשים ערכיים שתחום החינוך בוער בהם לתפקיד הדרכה חברתית!

תוקף המשרה פג.