*דרושות משלבות ותרפיסטיות* כפר יונה לילד בן 4.5 דרושה תרפיסטית לפעמיים ב…

תוקף המשרה פג.