תומך/ת אפליקטיבי למשרד ממשלתי בת"א!

תוקף המשרה פג.