בוא/י לרכז את פעילות השומר הצעיר במועצה אזורית דרום השרון! הזדמנות לחנך …

תוקף המשרה פג.