בואו לעבוד במקום המגניב עלי אדמות!!! המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני…

תוקף המשרה פג.
תגובה אחת