הדרכת מחשבים ימים א' =ד' במעגן מיכאל

תוקף המשרה פג.