מדריך לתיאטרון בבית ספר יסודי לימי חמישי כל שבוע בגבעת שמואל

תוקף המשרה פג.