אמנם נחתומים לא אמורים להעיד על עיסותיהם, אבל הצוות נהדר, נעים ונוח ועוד סו…

תוקף המשרה פג.