מדריך/ סייע מהמקצועות החינוכיים טיפוליים לפעילות עם הילדים

תוקף המשרה פג.