מתאם/ת פגישות לחברה ותיקה בתחומי נדל"ן ואנרגיה מתחדשת

תוקף המשרה פג.